dissabte, 23 de febrer de 2008

Conferència inaugural i episcopal: Primer manifest del IIEPPV

El IIEPPV considera que la Patafísica, després de la seua Desocultació el 20 d´abril de 2000, està vivint un període de crisis perquè no ha parat de pegar voltes sobre sí mateixa convertint-se en un ballarí dervix que, encara que es mou, no es meneja del mateix taulell i que, immers en el seu estat de tràngol místic, acaba fent, la majoria de les vegades, el que no volia fer: Patafísica de la Patafísica. Com alternativa el IIEPPV proposa, sense parar el ball dervix, estudiar el món desplaçant-se de taulell. Com no podia ser d´una altra manera possible des del moment en que ja s´havia pres la decisió, el recurs que utilitzarà el IIEPPV és la recuperació del moviment cultural de la Renaixença per a maridar-lo amb la Patafísica, més concretament amb la Patafísica Aplicada. Tot i així, la Renaixença Patafísica no és una subdisciplina de la Patafísica, és simplement un canvi de taulell, un moviment renovador generat des de la Patafísica Aplicada.

Des del IIEPPV creguem que la cultura postmoderna en la que ens trobem immersos en alguns llocs ha invertit l´ordre establert durant la Modernitat convertint l´inútil en útil, l´insignificant en important, la porqueria en cultura, el capritx d´uns en interés general, el virtual en real, l´humà en primat... i, per contra, l´útil en inútil, l´important en insignificant, la cultura en porqueria, l´interés general en capritx d´uns, el real en virtual, el primat en humà... Davant este desgavell, els estudis Patafísics tradicionals tenen dificultats per identificar el seu objecte d´estudi: l´inútil, l´excepció, el particular... A l´IIEPPV considerem que és clau, per eixir d´este embolic i poder clavar-nos en un altre, impulsar i promoure l´estudi del món des de l´òptica de la Renaixença Patafísica.

Els fonaments epistemològics de la Patafísica són irrefutables i, per tant, continuen sent vàlids ¿com es va a rebutjar una ciència que busca solucions imaginaries a problemes inexistents? El complexe mètode Patafísic tampoc s´abandona, és correcte ¿com va a ser incorrecte el mètode d´una disciplina que sense disciplina alguna proposa solucions imaginàries? Però l´objecte d´estudi està mutant, per això és el moment de canviar de taulell si no volem acabar fent Patafísica de la Patafísica. No oblidem que a la Patafísica tot, sense excepció, és excepció i que l´absència d´excepció resulta excepció a la regla que és excepció. I no oblidem tampoc que a la Patafísica, com ha dit el sàtrapa Fernando Arrabal, tot té tants sentits com lectures i lectors, la qual cosa no vol dir que no tinga sentit o siga hermètica. El Patafísic dóna sentit a les seues obres o permet que cobren sentit.

Benvinguts i benvingudes a l´Institut Independent d´Estudis Patafísics del País Valencià (IIEPPV).

Mentre tant conformeu-vos amb altres blocs que també poden clavar la pata(física)...